Услуги и цени

Професионален домоуправителуслугата включва

 • Поддържа и води нужната документация съгласно законовите и общинските изисквания.
 • Извършва регистрация на етажната собственост.
 • Организира свикването и провеждането на общо събрание на етажната собственост.
 • Съхранява и архивира документи от провели се общи събрания.
 • Изготвя правилник за вътрешния ред.
 • Организира ремонти в общите части.

Професионален касиеруслугата включва

 • Събиране на дължимите такси за общите части.
 • Изготвяне на сметка и събиране на дължимите месечни разходи за поддръжка на общите части.
 • Съхранение и управление на средствата.
 • Заплащане на режийни и текущи задължения (абонаменти, ток, вода и други).
 • Изготвяне на месечен и годишен финансов отчет за приходи и разходи.
 • Изготвяне на годишен бюджет.

Абонаментни плановеПрофесионален домоуправител и касиер DOMOPOPOV - Пловдив

 • Икономиченвключва услугата професионален домоуправител

  до 3.50 лв.
 • СтандартВключва услугите професионален домоуправител + Касиер

  до 4.50 лв.

Сформиране на цена

Икономичен Стандарт
до 16 апартамента 3.50 лв. 4.50 лв.
от 16 до 24 апартамента 2.50 лв. 3.50 лв.
над 24 апартамента 2.00 лв. 3.00 лв.